Dějiny ústavnosti
v českých zemích


Tyto stránky obsahují informace o ústavním pořádku v českých zemích od r.1848 až po současnost.


Účelem stránek je stručně informovat o ústavním vývoji a osvětlit historické pozadí vzniku jednotlivých ústav.


Na jednotlivá období a ústavy pokračujte kliknutím v menu na levém okraji této stránky...

Matouš Blažek

2007