Dějiny ústavnosti
v českých zemích

Prozatímní ústava

přijata Národním výborem 13.listopadu 1918 jako 1. ústava Československé republiky.
Cílem bylo v nejkratší možné době vytvořit ústavu Československa.
Zakotvovala 3 nejvyšší orgány :
1.'Revoluční'národní shromáždění(RNS), zasedalo v něm 256 poslanců a vzniklo rozšířením Národního výboru.
2. Výkonnou moc měla v rukou vláda(17 členů).
3.Prezident byl volen RNS, měl omezené pravomoce,byl neodpovědný ze své funkce a byl vázán kontrasignací ministra. Pravomoci prezidenta byly rozšířeny druhou novelou této Ústavy z května 1919
Pro kompletní znění Ústavy z r.1918 ze stránek PSP ČR klikněte zde.

Ústava

byla přijata nevoleným parlamentem(Národním shromážděním)29.února 1920.
Autoři ústavy: Antonín Švehla (politik) a dr. Jiří Hoetzel.
Měla celkem 6 hlav:
1.všeobecná ustanovení:hlavní město je Praha, hlavou je prezident...
2.moc zákonodárná. Tu mělo Národní shromáždění složené ze 2 komor- z Poslanecké sněmovny(300členů, voleni na 6 let) a Senátu(150členů volených na 8 let)
3.vládní a výkonná moc. Vláda se skládala z předsedy, náměstků a členů vlády, byla odpovědná poslanecké sněmovně a demisi podávala prezidentovi. President volen na 7 let Národním shromážděním, věk min. 35let.Každý může být zvolen max.2x za sebou, nevztahuje se na 1. presidenta, není odpověden z výkonu svého úřadu. Nutná je kontrasignaceodpovědného člena vlády.
4.soudcovská moc.Nezávislost soudnictví,soustava soudů.
5.práva a svobody, povinosti občanské:Rovnost,Svoboda osobní a majetková,Svoboda domovní,Svoboda tisku, právo shromažďovací a spolkové, Právo petiční,Tajemství listovní,Svoboda učení a svědomí. Svoboda projevu mínění,Manželství a rodina,Branná povinnost
6.ochrana menšinJednalo se o nejlepší podmínky pro menšiny v Evropě.
Pro kompletní znění Ústavy z r.1920 ze stránek PSP ČR klikněte zde.

Vlivem Mnichovské dohody (30.září 1938),vyhlášení autonomie Slovenska( listopad 1938),zřízení samostatného slovenského státu(14.března 1938) a následného vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava(16.března 1938) došlo k rozbití právního řádu.

Doba nesvobody (30.9.1938-8.5.1945) není součástí právního řádu.

26.5.1946 se konaly všeobecné tajné a rovné volby do Ústavodárného shromáždění, připravovala se ústava.

Matouš Blažek

2007