Dějiny ústavnosti
v českých zemích

Po převzetí moci komunistickou stranou, v čele s Klementem Gottwaldem, ústavní i neústavní cestou byla vyhlášena

Ústava 9.května 1948


Ústava byla inspirována ústavou z roku 1920 a sovětskou ústavou r. 1936.
Nové instituce: Slovenská národní rada(SNR) a sbor pověřenců, národní výbory.
Soukromé vlastnictví bylo omezeno na 50 zaměstnanců a 50 ha půdy.
Ústavu mělo vykládat předsednictvo Národního shromáždění- absence Ústavního soudu. Ústava byla pouze iluzorní, odkazovala na zákony, navíc politbyro KSČ stálo nad zákonem.
Pro kompletní znění Ústavy z r.1948 ze stránek PSP ČR klikněte zde.

Socialistická ústava

přijata r.1960.Byla na jazykově i obsahově nižší úrovni než ústava z r.48.
Zakotvila vedoucí úlohu KSČ, zdůraznila úlohu státu v ekonomice, omezila prezidenta a působnost SNR.
Pro kompletní znění Ústavy z r.1960 ze stránek PSP ČR klikněte zde.

Ústavní zákon o Československé federaci

přijat r.1968 za účelem transformace Československé socialistické republiky ve federaci.
Vytvořeno bylo Federální shromáždění.Sestávalo ze dvou komor:Sněmovny lidu(200 poslanců, 4roky) a Sněmovny národů(75 z Čech, 75 ze Slovenska)
Pro kompletní znění Ústavy z r.1968 ze stránek PSP ČR klikněte zde.

Matouš Blažek

2007