Dějiny ústavnosti
v českých zemích

Ústavní počiny v době porevoluční:


21.11.1989 ústavním zákonem č.135/1989Sb. vypuštěn článek o vedoucí úloze KSČ

23.1.-31.3.1990 platil ústavní zákon o možné kooptaci poslance po vzdání se mandátu

29.3.1990 Československá socialistická republika přejmenována na Českoslovensokou federativní republiku, ve Slovenské republice také jako Česko-Slovenská federativní republika

23.4.1990 nový název Česká a Slovenská Federativní Republika. Zkráceno volební období na 5 let(1986 volby), mandát přeměněn na volný

9. ledna 1991 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod.

Ústava České republiky

16. prosince 1992 byla přijata Českou národní radou ,
v platnost uvedena 1.1.1993 jako zákon č.1/1993 Sb.
Novelizována byla ústavními zákony č.347/1997 Sb.,300/2000 Sb.,448/ 2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.
Jako zákon č.2/1993 Sb schválená také Listina základních práv a svobod,
která podle Ústavy musí být součástí ústavního pořádku.
Novelizována ústavním zákonem č. 162/1998 Sb. kterým byla prodloužena doba zadržení osoby ze 24 na 48 hodin.

Pro Ústavu v platném znění klikejte zde.

Pro Listinu práv v a svobod v platném znění klikejte zde.

Matouš Blažek

2007